Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap

2017-03-15-7

Propunându-și să abordeze aspectele referitoare la handicap din perspectiva drepturilor omului, UE promovează incluziunea activă a persoanelor cu handicap și participarea deplină a acestora în cadrul societății. Fiindcă se leagă de drepturi, este o problemă care nu poate fi lăsată la latitudinea statelor membre. Această abordare se află și în centrul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care UE este parte semnatară.

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap adoptată în 2010 se bazează pe Convenție și ține cont de experiența acumulată în urma implementării Planului de acțiune pentru persoanele cu handicap 2004-2010.

Strategia își propune să acționeze în opt domenii prioritare:

-          Accesibilitate;

-          Participare;

-          Egalitate;

-          Ocuparea forței de muncă;

-          Educație și formare profesională;

Promovarea unui învățământ favorabil incluziunii și a învățării de-a lungul vieții pentru elevii și studenții cu handicap. Un acces egal la o educație de calitate și la posibilitățile de învățare de-a lungul vieții le oferă persoanelor cu handicap șansa de a se implica pe deplin în societate și de a-și îmbunătăți calitatea vieții. Comisia Europeană a lansat o serie de inițiative educaționale destinate persoanelor cu handicap, printre care înființarea Agenției Europene pentru Dezvoltarea Educației Speciale și Incluzive și crearea unui grup de studiu privind handicapul și învățarea de-a lungul vieții.

-          Protecție socială;

-          Sănătate:

-          Acțiuni externe:

Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în cadrul politicii de extindere a UE și al programelor internaționale de dezvoltare.

De asemenea, Comisia sprijină Rețeaua Academică a Experților Europeni în Dizabilitate, care îi furnizează analize ale situației, politicilor și informațiilor din statele membre. Rețeaua gestionează, de asemenea, un instrument on-line care oferă o imagine de ansamblu a principalelor instrumente naționale și europene necesare pentru punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Crearea acestui instrument era prevăzută în Lista acțiunilor pentru 2010-2015, care însoțește Strategia europeană pentru persoanele cu handicap.

Sursa: Comisia Europeana

Articol complet: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=ro