RSS

rss

Prin utilizarea canalului RSS veţi fi notificat(ă) la actualizarea conținutului site-ului Web. Pentru aceasta, este necesară utilizarea unui soft special numit aggregator. Dacă utilizaţi ca browser Web Chrome, vă recomandăm instalarea extensiei The RSS Aggregator.