Despre Universitatea de Vest Timişoara

logo_utv

Bulevardul V. Parvan 4, Timişoara 300223, Timiş.

Universitatea de Vest din Timişoara a fost înfiinţată prin Decretul Lege nr. 660 din 30 decembrie 1943 semnat de Majestatea Sa Regele Mihai I al României şi urma să funcţioneze începând cu anul universitar 1944-1943. Este o instituţie publică de stat în care învatamantul de formare iniţială se desfaşoară în cele 11 facultati cu 88 de specializari, cursuri postuniversitare, studii aprofundate, master, studii postuniversitare de perfecţionare, reciclarea profesională şi reconversia personalului, cursuri postuniversitare de specializare şi doctorat (19.445 studenţi 2010, 1.996 de posturi, 732 de titulari, 138 de programe de masterat, 9 şcoli doctorale, 1.070.626 volume, 857 de abonamente, precum şi abonamente la baze de date internaţionale). Sunt în curs de derulare relaţii de schimb cu peste 120 de universităţi din întreaga lume, acorduri bilaterale cu 225 instituţii din 25 de ţări. În cadrul acestor relaţii, sute de studenţi şi cadre didactice parcurg stadii de pregătire, urmează cursuri de master, pregătesc doctoratul şi participă la programe postdoctorale în străinatate. Structurile şi realizările actuale fac din Universitatea de Vest din Timişoara un partener de încredere pentru o eficientă dinamică societală şi un pol de formare şi influenţă cultural – managerială. În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Site oficial UVT