Despre Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

logo_ulbs

Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, România,Tel: +40-(269) 21.60.62, Fax: +40-(269) 21.78.87,
550024, Sibiu.
La 12 mai 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui poet și filozof Lucian Blaga, Universitatea din Sibiu a primit aprobarea oficială de schimbare a numelui în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Atribuirea numelui a fost determinată de semnificația aparte pe care personalitatea lui Lucian Blaga o are în cultura română, precum și legăturilor lui puternice cu Sibiul în perioada 1940-1945.
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate de drept public care asigură toate trei ciclurile de învăţământ de tip Bologna. Universitatea are o vastă activitate de cercetare ştiinţifică atât prin departamentele sale, cât şi prin facultăţi.

În prezent ULBS are în componență 9 facultăți: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice.

Drept recunoaştere a dezvoltării constante a ULBS spre excelenţă academică şi înnoire socială Universităţii din Sibiu i s-a acordat drept deplin de membru într-un mare număr de organizaţii academice internaţionale de prestigiu: I.C., C.R.E., A.U.D.E.M., I.A.U.P.

Site oficial ULBS