Prezentarea proiectului

 „e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC,  pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu dizabilități”

Universitatea “Lucian Blaga″ din Sibiu în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara implementează proiectul “e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC, pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu dizabilități”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului

Promovarea educației incluzive prin dezvoltarea și implementarea unui program de adaptare curriculară, inclusiv prin utilizarea TIC, în vederea extinderii oportunităților de învățare pentru 250 de studenţi cu dizabilități.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui curriculum accesibil, centrat pe nevoile educaționale ale studenților cu dizabilități, ce va contribui la înlăturarea barierelor și a restricțiilor din învățământul superior cu care se confruntă aceștia.

 despre0

despre2

Proiectul se adresează unui nr. de 250 de studenți cu dizabilități (grad ușor, mediu, accentuat și grav) și 200 cadre universitare implicate în procesul de adaptare al curriculei universitare în raport cu necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Cadrele didactice vor fi formate pentru a înțelege natura dizabilităților, nevoile educaționale ale persoanelor cu dizabilități, pentru a-și însuși un mod de lucru adecvat în relația cu studenții cu dizabilități, precum și pentru a adapta curricula/suporturile de curs teoretice și practice, astel încât acestea să devină accesibile acestei categorii de studenți. Această accesibilizare se va realiza inclusiv prin intermediul unei platforme TIC tip “e-learning”.

Efectele pozitive pe termen lung

Dacă în mod direct acest proiect va acționa în primul rând asupra cadrelor didactice și studenților cu dizabilități, beneficiile indirecte pe termen mediu și lung se vor regăsi la nivelul învățământului superior, mai ales la nivelul grupului țintă final al acestuia, studenții. Programul de formare va contribui la o utilizare mai extinsă a tehnologiei digitale în predare/învățare, la creșterea nivelului de performanță a studenților la toate disciplinele în a căror predare se folosesc tehnologii TIC/elearning și la creșterea nivelului de competențe digitale ale studenților, în special ale celor cu dizabilități, prin accesibilizarea conținuturilor în formate accesibile a suporturilor de curs.

Creșterea numărului de persoane sprijinite în accesul la învățământul superior contribuie la realizarea obiectivului de dezvoltare a capitalului uman și la dezvoltarea unei piețe a muncii moderne în domenii de actualitate pe piața muncii în regiunile Centru și Vest.

Adaptarea curriculară în scopul furnizării unui sprijin și a unei învățări personalizate centrate pe necesitățile educaționale ale studenților și implicit pe cerințele pieței muncii va contribui la creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior și la integrarea lor pe piața muncii.

Corelarea sistemului de educație cu oportunitățile și dinamica actuală a pieței muncii oferă șanse sporite de integrare pe piața muncii pentru viitorii absolvenți, aducând astfel o contribuție importantă la creșterea relevanței educației universitare în raport cu piața muncii și implicit la ″asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane″ în conformitate cu dezideratele obiectivului general POSDRU 2007-2013.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech