10-15 noiembrie, Sesiuni de informare în ULB Sibiu

Sesiuni de informare in ULB Sibiu

În perioada 10-15 noiembrie se desfășoară în cadrul proiectului e-Incluziune, prima serie de sesiuni de informare adresată studenților cu privire la tematica proiectului, obiectivele, rezultatele și beneficiile participării acestora la proiect. Sesiunea de informare va cuprinde și o secțiune de consiliere educațională, în scopul identificării nevoilor studenților din grupul țintă în ceea ce privește procesul de învățare/predare/evaluare și examinare, pe baza cărora se va realiza adaptarea curriculară.

Sunt așteptați să participe studenții participanți la proiect din cadrul Facultăților de Științe Socio-Umane, Științe Economice, Litere. Teologie s.a.m.d. din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa dnei Corina Marin, Responsabil tehnic – email: corina.marin@ulbsibiu.ro.