Laboratorul e-Incluziune

lab_eupd

La sediul proiectului, Bulevardul Victoriei Nr. 10 Sibiu, a fost inaugurat Laboratorul e-Incluziune. Acesta oferă suport ȋn procesul educațional prin intermediul tehnologiilor asistive (tastaturi Braille, cititoare de ecran, sinteze vocale, aplicații software, magnificatoare, reportofoane).
Laboratorul se adresează ȋn egală măsură studenţilor din grupul ţintă, respectiv cadrelor didactice universitare implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare, pentru adaptarea curriculară și accesibilizarea conținuturilor curriculare, prin utilizarea instrumentelor de învăţare/predare de tip e-Learning precum şi a instrumentelor şi metodelor de adaptare şi conversie a materialelor didactice.