Anunț Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

coperta

Înscrieri Proiect E-Incluziune
22 Iulie 2014

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, derulează proiectul POSDRU „e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC, pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu dizabilități” în perioada 01 mai 2014 – 31 august 2015.

Proiectul se adresează unui nr. de 250 de studenți cu dizabilități (grad ușor, mediu, accentuat și grav) și 200 cadre universitare implicate în procesul de adaptare al curriculei universitare în raport cu necesitățile persoanelor cu dizabilități. Cadrele didactice vor fi formate pentru a înțelege natura dizabilităților, nevoile educaționale ale persoanelor cu dizabilități, pentru a-și însuși un mod de lucru adecvat în relația cu studenții cu dizabilități, precum și pentru a adapta curricula/ suporturile de curs teoretice și practice, astfel încât acestea să devină accesibile acestei categorii de studenți.

Dezvoltarea de curriculum adaptat pentru studenții cu dizabilităţi și de instrumente didactice şi de învăţare va contribui la îmbunătățirea competențelor/ abilităților acestora și la furnizarea unei pregătiri adecvate în corelare cu cerințele actuale ale pieței muncii și așteptările angajatorilor, conducând la asigurarea de șanse sporite la inserția viitoare pe piața muncii. Prin îndeplinirea obiectivelor proiectului, se răspunde nevoii studenților de a asimila cunoștințele printr-un program de studiu adaptat posibilităților lor de învățare și de asemenea corelat cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere, îmbunătățind astfel accesul studenților nontradiționali la educația universitară și oferind șanse de integrare reale ulterior pe piața muncii din regiunea Vest și Centru.

Beneficiile participării studenților cu dizabilități la proiectul e-Incluziune:

  • îmbunătățirea accesului la resurse educaționale (publicații, lecturi obligatorii, periodice de interes) ;
  • extinderea oportunităților de învățare pentru studenți prin sprijinul furnizat serviciilor de documentare din universități;
  • acces la educație universitară adaptată la necesitățile studenților cu dizabilități prin dezvoltarea/ actualizarea platformei e-learning;
  • dobândirea facilă de competențe și abilități ca urmare a implementării sistemului adaptat de învățare și predare;
  • posibilitatea continuării studiilor beneficiind de același sprijin;
  • îmbunătățirea competențelor/ abilităților profesionale în rândul tinerilor absolvenți, contribuind la integrarea facilă pe piața muncii în domeniul vizat;
  • acordarea de subvenții ca urmare a participării la sesiuni de lucru pentru utilizarea instrumentului de învățare/predare de tip e-learning.

Înscrierile se fac completând formularul de la linkul de mai jos. Pentru mai multe informații și înscrieri vă puteți adresa Echipei de proiect la adresa de e-mail corina.marin@ulbsibiu.ro sau la nr. de tel. 0269 210512 .

Formular de înscriere