10 noiembrie – 22 decembrie 2014, Sesiuni de informare – Universitatea de Vest din Timișoara

informare_UVT

Începând cu 10 noiembrie a.c. au demarat în cadrul proiectului e-Incluziune la Universitatea de Vest, sesiunile de informare adresate studenților cu privire la tematica proiectului, obiectivele, rezultatele și beneficiile participării acestora la proiect. Acestea se vor desfășura în perioada 10 noiembrie-22 decembrie și vor aborda următoarele teme de dezbatere: evaluarea criteriilor de incluziune în GT al proiectului, evaluarea barierelor în învățare si evaluarea nevoilor de accesibilizare curriculară.

Sesiunile de informare vor cuprinde și o secțiune de consiliere educațională, în scopul identificării nevoilor studenților din grupul țintă în ceea ce privește procesul de învățare/predare/evaluare și examinare. Sunt așteptați să participe studenții participanți la proiect din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa d-nei Claudia Borca, Responsabil proiect UVT– email: claudiaborca@gmail.com